Att jobba som bemanningssocionom kan vara väldigt givande men det kan också vara stundtals utmanande. Som socionomkonsult jobbar du inte sällan på ett kortfristigt uppdrag där du hoppar in på en ny arbetsplats och arbetar tillsammans med nya kollegor. Till exempel kan du hjälpa till att bemanna upp när uppdragsgivaren har svårt att rekrytera tillräckligt många duktiga socionomer. Men alldeles oavsett vilken anledningen till att du har kallats in är förväntas du vara med och bidra mer eller mindre från dag ett.

Hur är det att jobba som bemanningssocionom egentligen?

Så här är det att jobba på detta sätt:

  • Du har samma arbetsuppgifter som de ordinarie medarbetarna. När du jobbar som bemanningssocionom har du i grund och botten samma arbetsuppgifter som de fast anställda socionomerna på arbetsplatsen har. Du kan till exempel jobba inom socialtjänsten eller inom andra områden där socionomer är vanligt förekommande. Detta innebär att du kan arbeta med allt från barn och ungdomar till familjer eller vuxna individer på olika sätt och vis.
  • Du kan samla på dig värdefull arbetslivserfarenhet. Att bli konsult som socionom är ett utmärkt sätt att samla på sig värdefull arbetslivserfarenhet. Detta kan du göra samtidigt som du överväger olika inriktningar och möjligheter i din karriär. Du kan arbeta för många olika uppdragsgivare under din tid som konsult. Därmed kan du knyta värdefulla kontakter och bygga upp ett yrkesnätverk som du sannolikt har stor nytta av under de kommande åren.
  • Först behöver du skaffa dig en socionomexamen. För att kunna bli bemanningssocionom behöver du först och främst utbilda dig till socionom. Detta gör du genom att gå socionomprogrammet på en svensk högskola eller på ett universitet i landet. När du har fått din socionomexamen kan du sedan söka anställning som konsult för ett bemanningsföretag.

Du kommer sannolikt inte ångra detta beslut i framtiden

Att jobba som socionom på bemanning och att vara anställd av ett bemanningsföretag har många fördelar. Samtidigt är det viktigt att vara transparent och ärlig med att yrket inte bara är väldigt givande utan att det också kan vara ganska utmanande från tid till annan. Men de allra flesta socionomer som väljer denna inriktning i karriären är väldigt nöjda med detta beslut.

Så är det att arbeta som bemanningssocionom