Vad är kommunalt avlopp?

Kommunalt avlopp är offentliga vattenledningar som transporterar vatten från källan till privathem, företag eller andra anläggningar. De transporterar dessa vattenledningar i hela staden eller kommunen och byggs vanligtvis av ett företag, för allmänhetens bästa. Avloppssystem används för vatten, avloppsvatten, dagvatten,…