Crossfit-skor

I takt med att träningsformen crossfit har vunnit alltmer popularitet har även utbudet av lämpliga skor för just crossfit ökat markant. Vad är då crossfit och crossfit-skor? Crossfit är en mycket varierad träningsform som innebär att man tränar alla tänkbara…